دوست من!

📣📣 دانش آموزان عزیز

💫 لطفا در اسرع وقت با مراجعه به لینک زیر نسبت به ارسال اسکن عکس باکیفیت پرسنلی خود جهت بارگزاری در سامانه های اداری و آموزشی مدرسه اقدام نمایید.
تذکر مهم: صدور هرگونه گواهی و کارنامه و … منوط به بارگزاری این فایل خواهد بود.

https://survey.porsline.ir/s/gWbE8g8

⚠️ عکس ۴×٣ با فرمت jpg با پس زمینه سفید و رزولوشن حداقل ۴٠٠ پیکسل