دوست من!

🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

🔶 اطلاعیه ثبت نام داوطلبین کلاسهای حضوری

🌼 ضمن آرزوی موفقیت در آزمونهای نیم سال اول، بدینوسیله به اطلاع شما عزیزان می رسانیم لینک ثبت نام جهت آموزش حضوری ( ٢۵ الی ٢٩ دی) فردا ساعت ١٣ در کانالهای ارتباطی و وب سایت مدرسه قرار خواهد گرفت.

⚠️ با توجه به محدودیت ظرفیتها، اولویت حضور با دانش آموزانی است که زودتر نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند.