دوست من!

دانش آموزان عزیز و گرامی

🟨 جهت ثبت نام اولیه دانش آموز در کلاسهای فوق برنامه، لطفا به لینکهای ذیل سریعا مراجعه نمایید:

🔸لینک ثبت نام پایه هفتم: https://survey.porsline.ir/s/rCv7FT7

🔸لینک ثبت نام پایه هشتم: https://survey.porsline.ir/s/2gLxO80

🔸لینک ثبت نام پایه نهم: https://survey.porsline.ir/s/3KEzopq

🔴 تذکرات مهم:
🔺۱. امکان ثبت نام تا صبح روز چهارشنبه ۱۷ فروردین وجود دارد.
🔺۲. امکان تغییر برنامه و کلاسهای انتخاب شده پس از ثبت نام وجود نخواهد داشت، لذا در تکمیل فرم دقت نمایید.
🔺۳. کلاسهای فوق برنامه تا پایان اردیبهشت به صورت حضوری از ساعت ۱۲:۴۰ الی ۱۳:۵۰ در مدرسه برگزار خواهد شد‌.
🔺۴. حضور منظم و قطعی دانش آموزان در کلاسها بدون تاخیر و غیبت پس از ثبت نام داوطلبانه الزامی می باشد.

⚠️ شرکت در کلاس ها هزینه اضافی در بر نخواهد داشت.