دوست من!

🔶 گزارش تصویری بازدید نماینده آموزش و پرورش از مدرسه

🌼 روز دوشنبه ٣٠ آبان ماه جناب آقای کلانی کارشناس مسئول محترم مقطع متوسطه به نمایندگی از طرف اداره آموزش و پرورش منطقه ۵ از مدرسه و شرایط بازگشایی مدرسه بازدید به عمل آوردند و مجوز حضور دانش آموزان را از ۶ آذر صادر نمودند.