دوست من!

🌷🌼🌷🌼🌷🌼🌷🌼🌷🌼🌷🌼🌷🌼🌷

🔰 اولیای گرامی، دانش‌آموزان عزیز
با سلام و آرزوی سلامتی برای یکایک شما عزیزان، به پیوست برنامه امتحانات پایان نیم سال اول، به حضورتان ارسال می گردد.

🔶 آزمون ها به صورت حضوری و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می گردد.

🔶 کلیه فعالیت های آموزشی و تربیتی مدرسه، در طول برگزاری امتحانات هماهنگ پایانی ( ۴ الی ٢٠ دی ماه‌) تعطیل می باشد.

🔶 لطفا به ساعت برگزاری هر آزمون توجه فرمایید.

      🌸  موفق و سربلند باشید🌸