دوست من!

❗️اولياي گرامي، دانش آموزان عزيز

???? با سلام و ضمن تبریک به مناسبت آغاز هفته وحدت بدینوسیله برنامه امتحانات جمع بندی یادگیری شهریور و مهر ماه به حضورتان ارسال می گردد????

✅ محتوای این آزمون ها از ابتدای کتاب درسی ???? تا میزان تدریس شده توسط دبیر مربوطه خواهد بود.

✅ ساعت شروع تمام آزمون ها رأس ساعت ١٩ در سایت منتا خواهد بود.

✅ کارنامه عملکرد دانش آموزان تا نیمه آبان صادر خواهد شد.