دوست من!

متحانات میان نوبت دوم

🔴 دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی

🔶 ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه بهار قرآن، برای همه ‌ما عزیزان به پیوست برنامه آزمون های میان نوبت دوم به حضورتان ارسال می گردد.

✅ آزمون‌ها به صورت حضوری در محل مدرسه و با کاهش بخشی از زنگ‌های آموزشی در طول روز برگزار خواهد شد.

✅ تمامی آزمون‌ها به صورت تشریحی و با رعایت دستورالعمل‌‌های مربوطه طراحی خواهد شد.

✅ نمرات آزمون‌های “میان نوبت دوم” در نمره نهایی نیم سال دوم تاثیر خواهد داشت.