دوست من!

برنامه برگزاری کلاس های فوق برنامه در نیم سال دوم تحصیلی

✨ اولیا و دانش آموزان عزیز❗️

🟢 به پیوست برنامه برگزاری کلاس های فوق برنامه در نیم سال دوم تحصیلی به حضورتان ارسال می گردد.

🟡 کلاس ها از روز شنبه ۲۳ بهمن ماه تا پایان آموزش های رسمی نیم سال دوم تحصیلی ادامه خواهد داشت.

🟢 طبق روال گذشته برگزاری کلاس ها در محیط اسکای روم خواهد بود.

🔶 کلاس ها در دو سطح پایه و پیشرفته برگزار می گردد و دانش آموزان متناسب با سطح آموزشی خود می توانند از کلاسها با مشورت دبیر مربوطه بهره مند شوند.