دوست من!

📢 اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز

🟠 به پیوست برنامه حضور دانش آموزان در کلاس های فوق برنامه که از روز شنبه ٢٠ فروردین به صورت حضوری در محل دبیرستات برگزار می شود، با اعمال تغییرات پس از پیش ثبت نام صورت پذیرفته به صورت قطعی اعلام می گردد.

🔸 به جهت نظم بیشتر لطفا فقط در زمان مشخص شده در کلاس ها حضور داشته باشید.

🔹با توجه به اینکه کلاس ها ساعت ١٣:۵٠ به اتمام می رسد حتما جهت بازگشت، تدابیر لازم و هماهنگی ایاب و ذهاب را پیگیری نمایید.