دوست من!

???? گزارش تصویری برگزاری جلسات مشاوره دانش آموزان

???? مرحله اول این جلسات که به مدت یک هفته ادامه داشت با موضوع هدایت تحصیلی و انتخاب رشته توسط آقای نادری در پایه نهم و در پایه های هفتم و هشتم توسط آقای حیدری نیا انجام شد.
به زودی جدول زمان بندی جلسات والدین نیز توسط گروه مشاورین مدرسه اطلاع رسانی خواهد شد.