دوست من!

توضیحات ضروری پیرامون شیوه ادامه روند فعالیت های آموزشی و پرورش از 14 فروردین 1401

🔴١. کلاس‌های درس از روز 14 فروردین به صورت کاملا حضوری مطابق برنامه جدید هفتگی(از ساعت 7:30 صبح لغایت 12:25) برگزار خواهد شد.

🟠 ٢. غیبت دانش آموزان مطابق با آیین نامه اجرایی مدارس و شیوه نامه داخلی مدرسه بررسی و به صورت قاطع اعمال خواهد شد.

🟡 ٣. در صورت نیاز به دریافت خدمات ایاب و ذهاب فرزندتان، می توانید با آقای رجبی(09123777301) هماهنگی نمایید.

🟢 ۴. تاکید بر حضور منظم دانش آموزان در مدرسه از صبح روز 14 فروردین بدون هیچ گونه وقفه و تاخیر مدنظر بوده و ضروری است اولیای محترم شرایط و آمادگی لازم را برای حضور مطلوب فرزندشان قبل از تاریخ فوق مهیا نمایند.

🔵 ۵. ضروری است دانش آموزان با پیراهن پسرانه آستین بلند و شلوار پارچه ای در مدرسه حضور بهم رسانند، از ورود دانش اموزان با هرگونه تیشرت و … معذور می‌باشیم.
.
🟣 ۶. هر دانش آموز ملزم به داشتن 2 عدد ماسک بهداشتی و استفاده از آن در طول مدت حضور در مدرسه می‌باشد( در صورت همراه نداشتن لازم است از مدرسه ماسک را خریداری نمایند).

⚪️ ٧. با توجه به فرصت کوتاه باقیمانده تا پایان سال تحصیلی، لازم است دانش آموزان برنامه ریزی لازم به منظور استفاده کامل از کلاس‌های درس، مرور و رفع اشکال و تمرین مطالب و مفاهیم را جهت جبران برخی از نیازهای آموزشی مدنظر ویژه قرار دهند.

🔴 ٨. حضور دانش آموزان مطابق با ضوابط آموزش و پرورش در کلاس‌های درس الزامی بوده و نیاز به ثبت نام در هیچ سامانه‌ای و یا اطلاع رسانی به مدرسه در این زمینه نمی‌باشد.

🟠 ٩. پنجره تمامی کلاس‌های درس در طول مدت برگزاری آموزش‌ها باز می‌باشد.

🟡 ١٠. تشخیص موجه بودن غیبت پس از ارایه گواهی پزشک معالج و … بر عهده مدیر و یا شورای مدرسه می‌باشد.

🟢 ١١. محل استقرار دانش آموزان در کلاس درس بر عهده معاونین و یا دبیران می‌باشد.

🔵 ١٢. با توجه به همزمانی شروع فعالیت‌های آموزشی از 14 فروردین با ماه مبارک رمضان، رعایت شئونات این ماه عزیز و به طور خاص عدم استفاده از تغذیه در محیط عمومی مدرسه محل انتظار است.

🟣 ١٣. ضروری است دانش آموزان قبل از تاریخ 14 فروردین نسبت به کوتاه نمودن موی سر مطابق با آیین نامه مدرسه اقدام نمایند، معیار مطلوب ظاهر و پوشش را معاونین مدرسه تعیین می‌نمایند.

🔴 ١۴. همراه داشتن تلفن همراه و هرگونه وسیله غیرضروری به مدرسه ممنوع بوده و در صورت مشاهده نسبت به ضبط اموال به مدت یک هفته برای بار اول و به مدت دو هفته برای بار دوم اقدام گردیده و در ارزشیابی انضباط دانش آموز نیز لحاظ خواهد شد.

🟠 ١۵. نظارت بر رفت و آمد دانش آموزان پس از تعطیلی مدرسه و انجام برنامه ریزی های مربوطه بر عهده والدین می‌باشد.

🟡 ١۶. استفاده دانش آموزان از مکمل‌های آموزشی موجود در کتاب‌های کمک آموزشی و درسی، برنامه شاد، شبکه رشد و آموزش‌های تلویزیونی و بسته های آموزشی و … در خارج از ساعات آموزشی همچنان مورد تاکید می‌باشد.

🟢 ١٧. برنامه کلاس‌های فوق برنامه متعاقبا پس از بررسی در شورای مدرسه اطلاع رسانی و برگزار خواهد شد.

🔵 ١٨. مطالعه و مرور کامل آیین نامه انضباطی، آموزشی، فرهنگی مدرسه(مندرج در وبگاه مدرسه) مورد تاکید می‌باشد.

🟣 ١٩. رعایت کامل آداب و شئونات کلاس درس و حضور و خروج به هنگام از کلاس و مشارکت فعال در فرایندهای آموزشی و … مورد تاکید می‌باشد.

🔴 ٢٠. دانش آموزان در بدو ورود به کلاس درس لازم است، ضمن آمادگی برای ارایه بازخورد به مطالب آموزشی ارایه شده توسط دبیران و پاسخگویی به آزمون‌های روزانه و شفاهی، تکالیف خود را نیز به ایشان ارایه نمایند. بدیهی است در صورت عدم انجام صحیح تعهدات، در ارزشیابی و نحوه حضور ایشان در کلاس درس توسط دبیر محترم تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

🟠 ٢١. مسئولین و معاونین مدرسه از پاسخگویی تلفنی پیرامون توجیه غیبت احتمالی دانش آموز و درخواستهای مربوطه معذور بوده و صرفا بر در دست داشتن اسناد پزشکی کامل در ساعات اداری به مدرسه مراجعه نمایید.

🟡 ٢٢. مدرسه هیچ مجوزی برای حضور دانش آموزان در طول روزهای آموزشی برای حضور در مسافرت های خانوادگی و … را قابل قبول ندانسته و تمامی این گونه موارد از تاریخ 14 فروردین، غیبت غیرموجه لحاظ خواهد شد.

🟢 ٢٣. مسئولیت حفظ اموال شخصی و آموزشی بر عهده دانش آموز در طول مدت حضور در مدرسه بوده و مدرسه تعهدی در این زمینه‌ها ندارد.

🔵٢۴. رعایت سایر موارد مرتبط با حضور منظم و محترمانه مطابق با آداب دانش آموزی و فرهنگ غنی خانواده‌های عزیز، محل انتظار بوده و در ارزشیابی پایانی نمره انضباط ایشان لحاظ خواهد شد.

🟣 ٢۵. در پایان تاکید می‌گردد عدم حضور منظم در کلاس‌های درس، موجب محرومیت از تحصیل(وقفه تحصیلی) و عدم حضور در امتحانات پایانی دانش آموزان و تاثیرگذاری منفی در نمرات مستمر و ایراد آسیب‌های روحی و تربیتی و آموزشی به فرزندانمان خواهد شد، لذا مقتضی است نهایت همکاری در تمامی زمینه‌ها و اصلاح روندهای قبلی با برنامه ریزی مطلوب خانواده های محترم صورت پذیرد.