دوست من!

???? همفکری ???? همدلی ???? همکاری

???????? دانش آموزانی که علاقمند به عضویت در تشکیلات پیشتازان مدرسه هستند حداکثر تا پایان هفته (19 آبان) با ارسال کد ملی و تاریخ تولد به rezashaygan@ در پیام رسان شاد اعلام آمادگی نمایند.

⚠️ ظرفیت ثبت نام محدود است