دوست من!

دانش‌آموزان عزیز

🛑 جهت اطلاع از شماره صندلی و محل استقرار در آزمون‌های نوبت دوم فایل pdf پیوست را مطالعه و شماره خود را استخراج نمائید.
حضور دانش آموزان ۲۰ دقیقه قبل از برگزاری هر آزمون در مدرسه مطابق با جدول زمانبندی امتحانات و آیین نامه های مدرسه ضروری می باشد.
🛎 شروع هر آزمون راس ساعت ۸ صبح می باشد.

⚠️ورود تلفن همراه و هرگونه کتاب و جزوه به مدرسه در طول برگزاری آزمونها ممنوع می باشد.