دوست من!

📣📣📣 جشنواره نوجوان خوارزمی

✳️ این جشنواره در شش محور ” پژوهش، دست‌سازه، زبان و ادبیات فارسی، زبان خارجی، ریاضی، فعالیتهای آزمایشگاهی و بازارچه‌های کسب و کار دانش‌آموزی ” به صورت انفرادی یا گروهی به انجام فعالیت‌های علمی – عملی می‌پردازد.

✨ پژوهش، دست‌سازه، بازارچه کسب و کار و زبان و ادبیات فارسی: کلیه دانش آموزان متوسطه اول

✨ زبان خارجی: دانش آموزان پایه نهم

✨ فعالیتهای آزمایشگاهی: دانش آموزان پایه هشتم

✴️ دانش‌آموزان عزیز جهت کسب اطلاع بیشتر و شرکت در جشنواره ضمن هماهنگی با دبیر مربوطه متناسب با رشته و پایه خود از طریق آی دی زیر در پیام رسان شاد به آقای شایگان اطلاع دهند.
@rezashaygan