دوست من!

???? دعوت نامه پرداخت هزینه فوق برنامه

✴️ والدین گرامی

❇️ ضمن تقدیر و تشکر از همراهی همه شما عزیزان با برنامه ها و طرح های آموزشی و پرورشی مدرسه و ضرورت تأمین اعتبار لازم برای تداوم آن ها، به پیوست دعوت نامه پرداخت هزینه فوق برنامه مدرسه به حضورتان ارسال می گردد.

????قبلا از همکاری شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. ????