دوست من!

🌱افتخار آفرینان دبیرستان جابر بن حیان🌱

💐 کسب رتبه اول مسابقات صحیفه سجادیه توسط دانش آموز ارشام یونسی، در سطح منطقه ۵ را گرامی می داریم.

    " دبیرستان ھیات امنایی جابربن‌حیان "