دوست من!

بدینوسیله به اطلاع عزیزان می رسانیم مشاورین مدرسه طبق زمان بندی ذیل در مدرسه حضور خواهند داشت.

  • جناب آقای نادری روزهای یکشنبه و چهارشنبه
  • جناب آقای حیدری نیا روزهای شنبه تا سه شنبه
  • لازم به ذکر است پایه های هفتم و هشتم جهت امور مشاوره به آقای حیدری نیا و دانش آموزان پایه نهم صرفا به آقای نادری مراجعه نمایند.