دوست من!

فرم پیش ثبت نام دبیرستان جابربن حیان سال تحصیلی ١4٠٢_١4٠١

🔶 متقاضیان ثبت نام در دبیرستان جابربن حیان در پایه های هفتم، هشتم و نهم با مراجعه به لینک زیر اقدام به ثبت اطلاعات و درخواست خود نمایند.

🔹 توضیحات ثبت نام در لینک مربوطه ارائه شده است.
متقاضیان محترم پس از تکمیل فرم، نیازی به مراجعه به مدرسه نداشته و در زمان مقتضی جهت تکمیل مراحل با ایشان تماس گرفته خواهد شد.

🔸این لینک مختص دانش آموزان جدیدالورود می باشد لذا دانش آموزانی که هم اکنون در مدرسه اشتغال به تحصیل دارند نیازی به تکمیل فرم ندارند.