دوست من!

🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

🔵 لینک ثبت نام حضور در مدرسه (هفته اول اسفند)

🔶 اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز

🌿 در صورتی که قصد شرکت در آموزش های حضوری در هفته آینده را دارید می بایست در فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایید.
لینک ثبت نام فقط تا روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح فعال می باشد(لطفا به لحظات آخر موکول نفرمایید)

⚠️ اولویت حضور با دانش آموزانی است که زودتر نسبت به تکمیل فرم اقدام نموده و تاکنون در مدرسه حضور نداشته اند.

🔹 یادآوری: آموزش به شیوه حضوری همچنان مورد تاکید می باشد و در صورت اضطرار و شرایط خاص، تغییرات احتمالی در برنامه آموزشی مدرسه قطعا اطلاع رسانی خواهد شد.

همکاری کامل با مدرسه با رعایت تمامی شیوه نامه های آموزشی و بهداشتی کماکان مورد انتظار است.

لینک پیش ثبت نام:👇👇👇