دوست من!

ساختمان وسیع در دوطبقه

برخورداری از 21 کلاس آموزشی

کتابخانه با فضای مطالعه

کارگاه مجهز کاروفن آوری

آزمایشگاه مجهز علوم

سالن های کنفرانس و اجتماعات

dav

امکانات ورزشی

اتاق ورزش

نمازخانه

sdr