دوست من!

مقام برتر در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی (1400-1399)

???? کسب مقام برتر در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی توسط دانش آموزان یاسین خاکسار مقدم و امیرعلی صمیمی از پایه هشتم، در سطح منطقه ۵ را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض می کنیم.