دوست من!

نحوه به کارگیری اسکای روم و شاد در فرايند آموزش مجازی

بدینوسیله یادآوری می نماییم کلیه کلاس های آموزشی مدرسه( تا شروع کلاسهای حضوری) در سامانه اسکای روم به عنوان بستر اصلی آموزش برگزار می گردد و پیام رسان شاد به عنوان ابزار جانبی جهت ارسال تکالیف و یا محتوای آموزشی توسط دبیر در طول سال تحصیلی استفاده خواهد شد.

???? مهلت ارسال تکالیف در پیام رسان شاد حداکثر تا ساعت ٢٠ هر روز برای دبیر و یا مسوول مربوطه می باشد و در روزهای جمعه ارسال هرگونه فایل ممنوع می باشد.

???? آن دسته از دانش آموزانی که هنوز موفق به ورود به کلاس ها در پیام رسان شاد نشده اند ابتدا یک بار از طریق منوی تنظیمات گزینه خروج را انتخاب و مجدد مراحل احراز هویت را انجام دهند و در صورت برطرف نشدن مشکل، مراتب را به معاونت پایه خود اطلاع دهند.