دوست من!

🔶 والدین گرامی و دانش آموزان عزیز!

✨ به اطلاع شما عزیزان می رسانیم این واحد آموزشی قصد برگزاری پایگاه تابستانی به منظور پیش مطالعه دروس پایه سال آینده و یادگیری مهارت های فنی، هنری و ورزشی و همچنین برنامه های اردویی و تفریحی را دارد.

🔹لطفا جهت برنامه ریزی دقیق تر با مراجعه به لینک زیر و تکمیل پرسشنامه ما را در ارائه برنامه مطلوب یاری نمایید.

🌐https://survey.porsline.ir/s/5fB1L9y

🔹 تذکر مهم: پایگاه تابستانی احتمالا از 13 تیرماه، لغایت پایان مردادماه در روزهای دوشنبه _ سه شنبه – چهارشنبه برگزار خواهد شد.