دوست من!

💢 اطلاعیه برگزاری همایش هدایت تحصیلی پایه نهم

✴️ اولیای گرامی

❇️ با توجه به ضرورت هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم جلسه مشاوره با موضوع مذکور طبق زمان بندی ذیل روز یکشنبه ٢٨ آذر در دبیرستان جابربن حیان با ارایه توضیحات ضروری توسط جناب آقای نادری(مشاور دبیرستان) برگزار می گردد.

🔸 کلاس ٩/١ و ٩/٢: ساعت ٨ الی ٩:٣٠

🔸 کلاس ٩/٣، ٩/۴ و ٩/۵ ساعت ١٠ الی ١۱:۳۰

🌸 حضور به موقع صرفا یک نفر از والدین گرامی و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی را در این جلسات خواهانیم. (حضور داوطلبانه و جلسه پیرامون آشنایی اولیه با فرایندهای هدایت تحصیلی می باشد)

⚠️ به دلیل اهمیت موضوع، لطفا قلم و کاغذ جهت یادداشت برداری به همراه داشته باشید.