دوست من!

گزارش تصویری جلسه توجیهی استاد فرهی نیا درباره شروع به کار کارگاه خلاقیت هنری