دوست من!

✴️ اولیای محترم پایه نهم

💫 نظر به ضرورت ” فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی دقیق و به هنگام از فرآیند هدایت تحصیلی – شغلی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان های دوره اول متوسطه” ، به پیوست ، بخش اول کتابچه الکترونیک راهنمای هدایت تحصیلی – شغلی به منظور ” آشنایی با فرآیند هدایت تحصیلی – شغلی ، آزمون های مشاوره ای توانایی و رغبت، جداول مواددرسی به تفکیک شاخه و رشته های تحصیلی ، آشنایی با انواع مدارس دوره دوم متوسطه” تقدیم حضور می گردد