رتبه سوم رشته نهج البلاغه(1401-1400)

🌱افتخار آفرینان دبیرستان جابر بن حیان🌱 💐 کسب رتبه سوم مسابقات نهج البلاغه توسط دانش آموز مانی محمدی، در سطح منطقه ۵ را گرامی می داریم.

رتبه سوم مسابقات حفظ قرآن (1401-1400)

🌱افتخار آفرینان دبیرستان جابر بن حیان🌱 💐 کسب رتبه سوم مسابقات حفظ قرآن توسط دانش آموز محمد حسین منوچهری، در سطح منطقه ۵ را گرامی می داریم.

رتبه اول رشته صحیفه سجادیه (1401-1400)

🌱افتخار آفرینان دبیرستان جابر بن حیان🌱 💐 کسب رتبه اول مسابقات صحیفه سجادیه توسط دانش آموز ارشام یونسی، در سطح منطقه ۵ را گرامی می داریم.