کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
 

      

صفحه موفقیت

ذکر روزهای هفته

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

تنها با ياد خدا دلها آرامش مي‌يابد

 

قرآن كتاب هدايت، بشارت و معجز

 

قرآن

کتاب هدایت

بشارت و معجز

پایگاه جامع

قرآن کریم

لینک تصویر زیر

 

تقویم و مناسبت ها
اوقات شرعی ( به افق تهران )
آمار سایت
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  14 نفر
تعداد بازدید :  490195 نفر
   ممتازین
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   علی ترابی گودرزی
رشته:   کلاس 7/1
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   امبر حسین همتی هزاوه
رشته:   کلاس 7/1
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   علی خدابنده
رشته:   کلاس 7/1
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   امیر حسین ریاحی
رشته:   کلاس 7/1
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   یاشار ردایی
رشته:   کلاس 7/1
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   میعاد حقیقت
رشته:   کلاس 7/1
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   محمد عرفان غفوری
رشته:   کلاس 7/1
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   محمد رضا الله دادی
رشته:   کلاس 7/2
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   محمد حسین نبی پور
رشته:   کلاس 7/2
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   شایان امینیایی
رشته:   کلاس 7/2
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   پویا روغتی ممقاتی
رشته:   کلاس 7/2
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   آرین بهارلویی
رشته:   کلاس 7/2
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   مهدی عسگری راد
رشته:   کلاس 7/3
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   مهیار ملکی
رشته:   کلاس 7/3
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   امیر غلی الیاسی
رشته:   کلاس 7/3
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   محمد ارشیا سباخ زاذه
رشته:   کلاس 7/3
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   غلی بهار لو
رشته:   کلاس 7/4
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   امیر مرادی
رشته:   کلاس 7/4
رتبه دوم معدل 19/79
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   محمد حسین اسماعیل پور
رشته:   کلاس 7/4
رتبه دوم معدل 19/79
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   علی ناشر احکامی
رشته:   کلاس 7/4
رتبه سوم معدل 19/71
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   عرشیا طاهری بخشانی
رشته:   کلاس 7/4
رتبه سوم معدل 19/71
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   امیر عرشیا بیک زاده
رشته:   کلاس 7/4
رتبه سوم معدل 19/71
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   محمد مهدی افتخاری
رشته:   کلاس 7/5
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   شایان بیروتی
رشته:   کلاس 7/5
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   محمد جواد نادری افشار
رشته:   کلاس 7/5
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   سینا خداویسی
رشته:   کلاس 7/5
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   امیر حسین حقیقت پناه
رشته:   کلاس 7/6
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   آرمان درویش زاد
رشته:   کلاس 7/6
رتبه دوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   محمد رضا فیروز بخش
رشته:   کلاس 7/6
رتبه سوم معدل 19/71
نفرات برتر آموزشی پایه هفتم ترم اول سال 94
نام:   صادق احمدی
رشته:   کلاس 7/6
رتبه سوم معدل 19/71
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   رضا قلاحت کار
رشته:   کلاس 8/1
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   محمد متین بوبر شاد
رشته:   کلاس 8/1
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   پارسا ایرانپور
رشته:   کلاس 8/1
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   امیر حسین انصاری
رشته:   کلاس 8/1
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   علی عسکری
رشته:   کلاس 8/1
رتبه دوم معدل 19/71
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   سروش نیکویی مهماندار
رشته:   کلاس 8/1
رتبه سوم معدل 19/50
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   کوروش احمدیان احمد اباد
رشته:   کلاس 8/1
رتبه سوم معدل 19/50
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   نیما داود پور
رشته:   کلاس 8/2
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   علی کشاورز محمدیان
رشته:   کلاس 8/2
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   امیر محمد غزاله
رشته:   کلاس 8/2
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   آرش جعفری عدلی
رشته:   کلاس 8/2
رتبه اول معدل 19/71
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   دانیال روغنی
رشته:   کلاس 8/3
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   پارسا پور رسول
رشته:   کلاس 8/3
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   محمد رضا نوری
رشته:   کلاس 8/3
رتبه دوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   مهدی احیای عصری
رشته:   کلاس 8/3
رتبه دوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   شایان اسلامی نیاسر
رشته:   کلاس 8/3
رتبه سوم معدل 19/71
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   نیما کریم
رشته:   کلاس 8/4
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   محمد یاسین شفیعی
رشته:   کلاس 8/4
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   پویا بهزادی قر
رشته:   کلاس 8/4
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   آریا دریایی
رشته:   کلاس 8/4
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   سهیل قادری
رشته:   کلاس 8/4
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   امیر سالار امیری نژاد
رشته:   کلاس 8/4
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   بنیامین کریم لو
رشته:   کلاس 8/5
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   آرین غفوری
رشته:   کلاس 8/5
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   امیر حسین قهقهانی
رشته:   کلاس 8/5
رتبه ادوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   رادین حاتم سنگری
رشته:   کلاس 8/5
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   سجاد ناصری
رشته:   کلاس 8/5
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   پارسا جهانگیریان
رشته:   کلاس 8/6
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   محمد رضا رئوفی امین
رشته:   کلاس 8/6
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   کیان رهبران
رشته:   کلاس 8/6
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه هشتم ترم اول سال 94
نام:   پارسا صیفی کار
رشته:   کلاس 8/6
رتبه سوم معدل 19/79
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   امین ذوالفقاری
رشته:   کلاس 9/1
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   ارش تراب احمدی
رشته:   کلاس 9/1
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   محمد هاشمی طاهری
رشته:   کلاس 9/1
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   محمد حسین موحد
رشته:   کلاس 9/1
رتبه سوم معدل 19/79
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   سهیل حاجی جباری
رشته:   کلاس 9/2
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   سید محمد حسین بهشتیان
رشته:   کلاس 9/2
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علی باقر امیری
رشته:   کلاس 9/2
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   امیر حسین کلانتری
رشته:   کلاس 9/3
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   بنیامین بهبودی
رشته:   کلاس 9/3
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   محمد امین کبیری
رشته:   کلاس 9/3
رتبه دوم معدل 19/64
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   رضا بابا جان زاده
رشته:   کلاس 9/3
رتبه اول معدل 19/21
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   اشکان برزگری
رشته:   کلاس 9/4
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   شاهین خورسند
رشته:   کلاس 9/4
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   سهیل عرفانی تبار
رشته:   کلاس 9/4
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   محمد رضا گندمی
رشته:   کلاس 9/4
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علی حسین پور مقدم
رشته:   کلاس 9/4
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علیرضا غفاری
رشته:   کلاس 9/4
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   بهنام نظری یاییچی
رشته:   کلاس 9/4
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علی البرزی
رشته:   کلاس 9/4
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   جمید رضا حجازی
رشته:   کلاس 9/4
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علیرضا جیبی
رشته:   کلاس 9/4
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   ارمان حاجی عبدالله
رشته:   کلاس 9/4
رتبه سوم معدل 19/79
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علیرضا غزاله
رشته:   کلاس 9/5
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علی هدایتی
رشته:   کلاس 9/5
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علی اشتهاردیان
رشته:   کلاس 9/5
رتبه سوم معدل 19/79
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   امیر حسین عسگری هنوجی
رشته:   کلاس 9/5
رتبه سوم معدل 19/79
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   سید علی محمد رسولی نصر ابادی
رشته:   کلاس 9/5
رتبه سوم معدل 19/79
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   فربد جلیل فر
رشته:   کلاس 9/6
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   سهیل پونکی
رشته:   کلاس 9/6
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علیرضا بیرولی
رشته:   کلاس 9/6
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   هادی عبادی فر
رشته:   کلاس 9/6
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علیرضا حبیبی
رشته:   کلاس 9/6
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علی امیر کیایی
رشته:   کلاس 9/6
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علی رعیتی
رشته:   کلاس 9/6
رتبه سوم معدل 19/86
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   سید سجاد طباطبایی
رشته:   کلاس 9/7
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   امیر حسین مختار تبار فرد
رشته:   کلاس 9/7
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علی اسدی
رشته:   کلاس 9/7
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   مهرزاد شجاعی
رشته:   کلاس 9/7
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   امیر حسین ملکی زاده
رشته:   کلاس 9/7
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   سید امیر حسین مویدی
رشته:   کلاس 9/7
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   پرهام وظیفه با وفا
رشته:   کلاس 9/7
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   سید شایان احمدی
رشته:   کلاس 9/7
رتبه اول معدل 20
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   علی کاظمی
رشته:   کلاس 9/7
رتبه دوم معدل 19/93
نفرات برتر آموزشی پایه نهم ترم اول سال 94
نام:   آروین جلالی کندلوس
رشته:   کلاس 9/7
رتبه سوم معدل 19/79