کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 09 اسفند 1398
 
ذکر روزهای هفته

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

تنها با ياد خدا

دلها آرامش می گیرد

پرداخت آنلاین مشارکت های مردمی
صفحه موفقیت

کلیپ ها و فیلم ها

نمایش کلیپ ها

قرآن كتاب هدايت، بشارت و معجز

 

قرآن

کتاب هدایت

بشارت و معجز

پایگاه جامع

قرآن کریم

لینک تصویر زیر

 

اوقات شرعی ( به افق تهران )
تقویم و مناسبت ها
آمار کشور های بازدید کننده

کشورهای

بازدید کننده

وب سایت

آمار سایت
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  36 نفر
تعداد بازدید :  868249 نفر
   چارت سازمانی

گروه :  مدیریت
نام :  امیر حسین شکوفی
ایمیل : 
سمت :  مدیریت دبیرستان هیات امنایی جابربن حیان
تلفن :  44654000
تحصیلات : 
داخلی :  108
   
طبقه :  اول
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونت فناوری
نام :  بهنام توکلی
ایمیل : 
سمت :  معاون فناوری
تلفن :  44654000
تحصیلات : 
داخلی :  107
   
طبقه :  همکف
واحد : 
توضیحات :  معاون آموزشی پایه هشتم


گروه :  معاونت اجرایی
نام :  علی سلیم زاده
ایمیل : 
سمت :  معاون اجرایی
تلفن :  44654000
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه :  اول
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونت آموزشی
نام :  علیرضا جهانی
ایمیل : 
سمت :  معاون آموزشی
تلفن :  44654000
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه :  همکف
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مربی تربیتی
نام :  محمد رضا شایگان
ایمیل : 
سمت :  مربی تربیتی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونت پرورشی
نام :  محمد قاسم اسماعیلی
ایمیل : 
سمت :  معاون پرورشی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  پشتیبان تحصیلی
نام :  محمد علی حسین پور
ایمیل : 
سمت :  پشتیبان تحصیلی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه :  همکف
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  پشتیبان تحصیلی
نام :  مصطفی رضایی
ایمیل : 
سمت :  پشتیبان تحصیلی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مشاور
نام :  عبدالله نادری
ایمیل : 
سمت :  مشاور
تلفن :  44654000
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه :  همکف
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مشاور
نام :  مهدی عابدی
ایمیل : 
سمت :  مشاور
تلفن :  44654000
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه :  اول
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  تبلیغات
نام :  محمد حسین حبیبی
ایمیل : 
سمت :  تبلیغات
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  حسابداری
نام :  ولی قلی رضایی
ایمیل : 
سمت :  حسابدار
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مدیریت وب سایت
نام :  سیامک دریایی
ایمیل : 
سمت :  مذیر وب سایت
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبیات فارسی
نام :  جنت کشی راده
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات فارسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبیات فارسی
نام :  سعید عسگری
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات فارسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبیات فارسی
نام :  حشمت الله همتی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات فارسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبیات فارسی
نام :  مسلم بیشه
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات فارسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  تفکر و سبک زندگی
نام :  علیرضا طبقچی رحیمی
ایمیل : 
سمت :  دبیر تفکر و سبک زندگی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آمادگی دفاعی
نام :  محمد مجیدی
ایمیل : 
سمت :  دبیر آمادگی دفاعی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  پیام آسمانی
نام :  حشمت الله همتی
ایمیل : 
سمت :  دبیر پیام آسمانی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  پیام آسمانی
نام :  سید حجت الله طاهر آبادی
ایمیل : 
سمت :  دبیر پیام آسمانی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  پیام آسمانی
نام :  علی گورانی
ایمیل : 
سمت :  دبیر پیام آسمانی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  پیام آسمانی
نام :  محمود شیری
ایمیل : 
سمت :  دبیر پیام آسمانی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ریاضی
نام :  یوسف نعیمی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ریاضی
نام :  فرخ بوسفی نیا
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ریاضی
نام :  موسی سلطانی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ریاضی
نام :  جواد احمدی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ریاضی
نام :  حشمت فلاح
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  زبان انگلبسی
نام :  ابوالفضل اباذری
ایمیل : 
سمت :  دبیر زبان انگیسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  زبان انگلبسی
نام :  مهدی رضایی
ایمیل : 
سمت :  دبیر زبان انگیسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  زبان انگلبسی
نام :  صادق رضی
ایمیل : 
سمت :  دبیر زبان انگیسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  عربی
نام :  حمید معلم زاده
ایمیل : 
سمت :  دبیر عربی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  عربی
نام :  مجتبی نجاران
ایمیل : 
سمت :  دبیر عربی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  علوم تجربی
نام :  علی اصغر تراز
ایمیل : 
سمت :  دبیر علوم تجربی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  علوم تجربی
نام :  غلامرضا قاسم نژاد
ایمیل : 
سمت :  دبیر علوم تجربی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  علوم تجربی
نام :  مهدی اشراقی
ایمیل : 
سمت :  دبیر علوم تجربی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  علوم تجربی
نام :  همایون مهر پویا
ایمیل : 
سمت :  دبیر علوم تجربی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آزمایشگاه علوم تجربی
نام :  ابوالفضل اسماعیلی
ایمیل : 
سمت :  دبیر آزمایشکاه
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  قرآن
نام :  ابوالفضل اسماعیلی
ایمیل : 
سمت :  دبیر قرآن
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  قرآن
نام :  محمود شیری
ایمیل : 
سمت :  دبیر قرآن
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  کار و فن آوری
نام :  علی رضائیان
ایمیل : 
سمت :  دبیر کار و فن آوری
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  کار و فن آوری
نام :  حسن جودکی
ایمیل : 
سمت :  دبیر کار و فن آوری
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  کار و فن آوری
نام :  رحیم فیض بخش
ایمیل : 
سمت :  دبیر کار و فن آوری
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مهارت آموزی
نام :  کاظم فرهی نیا
ایمیل : 
سمت :  دبیر مهارت آموزی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مهارت آموزی
نام :  حسن جودکی
ایمیل : 
سمت :  دبیر مهارت آموزی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مهارت آموزی
نام :  مجتبی نجاران
ایمیل : 
سمت :  دبیر مهارت آموزی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مطالعات اجتماعی
نام :  بهروز محمد زاده
ایمیل : 
سمت :  دبیر مطالعات اجتماعی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مطالعات اجتماعی
نام :  رضا عزیزی
ایمیل : 
سمت :  دبیر مطالعات اجتماعی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مطالعات اجتماعی
نام :  رضا ستاریان
ایمیل : 
سمت :  دبیر مطالعات اجتماعی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مطالعات اجتماعی
نام :  علیرضا ناظم اارعا یا
ایمیل : 
سمت :  دبیر مطالعات اجتماعی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  پایه هفتم و هشتم


گروه :  ورزش
نام :  علی مشهدی عزیزی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ورزش
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ورزش
نام :  جواد قادری
ایمیل : 
سمت :  دبیر ورزش
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  هنر
نام :  رحیم فیض بخش
ایمیل : 
سمت :  دبیر هنر
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  هنر
نام :  علیرضا ناظم اارعا یا
ایمیل : 
سمت :  دبیر هنر
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  پایه هفتم و هشتم


گروه :  سرایدار و خدمتگزار
نام :  صفر علی جلمبادانی
ایمیل : 
سمت :  سرایدار و خدمتگزار
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  خدمتگزار
نام :  هما نادری
ایمیل : 
سمت :  خدمتگزار
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :