کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 04 ابان 1399
 
پیش ثبت نام پایه هفتم

پیش ثبت نام

پایه هفتم

سال تحصیلی

1399-1400

پیش ثبت نام میان پایه هشتم ونهم

پیش ثبت نام میان پایه

هشتم و نهم

سال تحصیلی

1399-1400

تکمیل اطلاعات همکاران
پرداخت آنلاین مشارکت های مردمی
لینک های مفید

شبکه اجتماعی دانش آموزان

شاد

کانال بله دبیرستان

کانال رسمی تلگرام دبیرستان

کانال تلگرام پایه هفتم

کانال تلگرام پایه هشتم

کانال تلگرام پایه نهم

کلیپ ها و فیلم ها

نمایش کلیپ ها

امار وب سایت
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  74 نفر
تعداد بازدید :  1110870 نفر
   چارت سازمانی

گروه :  مدیریت
نام :  امیر حسین شکوفی
ایمیل : 
سمت :  مدیریت دبیرستان هیات امنایی جابربن حیان
تلفن :  44654000
تحصیلات : 
داخلی :  108
   
طبقه :  اول
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونت فناوری
نام :  بهنام توکلی
ایمیل : 
سمت :  معاون فناوری
تلفن :  44654000
تحصیلات : 
داخلی :  107
   
طبقه :  همکف
واحد : 
توضیحات :  معاون آموزشی پایه هشتم


گروه :  معاونت اجرایی
نام :  علی سلیم زاده
ایمیل : 
سمت :  معاون اجرایی
تلفن :  44654000
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه :  اول
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونت آموزشی
نام :  علیرضا جهانی
ایمیل : 
سمت :  معاون آموزشی
تلفن :  44654000
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه :  همکف
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مربی تربیتی
نام :  محمد رضا شایگان
ایمیل : 
سمت :  مربی تربیتی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونت پرورشی
نام :  محمد قاسم اسماعیلی
ایمیل : 
سمت :  معاون پرورشی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  پشتیبان تحصیلی
نام :  محمد علی حسین پور
ایمیل : 
سمت :  پشتیبان تحصیلی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه :  همکف
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  پشتیبان تحصیلی
نام :  مصطفی رضایی
ایمیل : 
سمت :  پشتیبان تحصیلی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مشاور
نام :  عبدالله نادری
ایمیل : 
سمت :  مشاور
تلفن :  44654000
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه :  همکف
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مشاور
نام :  مهدی عابدی
ایمیل : 
سمت :  مشاور
تلفن :  44654000
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه :  اول
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  تبلیغات
نام :  محمد حسین حبیبی
ایمیل : 
سمت :  تبلیغات
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  حسابداری
نام :  ولی قلی رضایی
ایمیل : 
سمت :  حسابدار
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مدیریت وب سایت
نام :  سیامک دریایی
ایمیل : 
سمت :  مذیر وب سایت
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبیات فارسی
نام :  جنت کشی راده
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات فارسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبیات فارسی
نام :  سعید عسگری
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات فارسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبیات فارسی
نام :  حشمت الله همتی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات فارسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ادبیات فارسی
نام :  مسلم بیشه
ایمیل : 
سمت :  دبیر ادبیات فارسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  تفکر و سبک زندگی
نام :  علیرضا طبقچی رحیمی
ایمیل : 
سمت :  دبیر تفکر و سبک زندگی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آمادگی دفاعی
نام :  محمد مجیدی
ایمیل : 
سمت :  دبیر آمادگی دفاعی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  پیام آسمانی
نام :  حشمت الله همتی
ایمیل : 
سمت :  دبیر پیام آسمانی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  پیام آسمانی
نام :  سید حجت الله طاهر آبادی
ایمیل : 
سمت :  دبیر پیام آسمانی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  پیام آسمانی
نام :  علی گورانی
ایمیل : 
سمت :  دبیر پیام آسمانی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  پیام آسمانی
نام :  محمود شیری
ایمیل : 
سمت :  دبیر پیام آسمانی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ریاضی
نام :  یوسف نعیمی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ریاضی
نام :  فرخ بوسفی نیا
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ریاضی
نام :  موسی سلطانی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ریاضی
نام :  جواد احمدی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ریاضی
نام :  حشمت فلاح
ایمیل : 
سمت :  دبیر ریاضی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  زبان انگلبسی
نام :  ابوالفضل اباذری
ایمیل : 
سمت :  دبیر زبان انگیسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  زبان انگلبسی
نام :  مهدی رضایی
ایمیل : 
سمت :  دبیر زبان انگیسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  زبان انگلبسی
نام :  صادق رضی
ایمیل : 
سمت :  دبیر زبان انگیسی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  عربی
نام :  حمید معلم زاده
ایمیل : 
سمت :  دبیر عربی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  عربی
نام :  مجتبی نجاران
ایمیل : 
سمت :  دبیر عربی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  علوم تجربی
نام :  علی اصغر تراز
ایمیل : 
سمت :  دبیر علوم تجربی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  علوم تجربی
نام :  غلامرضا قاسم نژاد
ایمیل : 
سمت :  دبیر علوم تجربی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  علوم تجربی
نام :  مهدی اشراقی
ایمیل : 
سمت :  دبیر علوم تجربی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  علوم تجربی
نام :  همایون مهر پویا
ایمیل : 
سمت :  دبیر علوم تجربی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  آزمایشگاه علوم تجربی
نام :  ابوالفضل اسماعیلی
ایمیل : 
سمت :  دبیر آزمایشکاه
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  قرآن
نام :  ابوالفضل اسماعیلی
ایمیل : 
سمت :  دبیر قرآن
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  قرآن
نام :  محمود شیری
ایمیل : 
سمت :  دبیر قرآن
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  کار و فن آوری
نام :  علی رضائیان
ایمیل : 
سمت :  دبیر کار و فن آوری
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  کار و فن آوری
نام :  حسن جودکی
ایمیل : 
سمت :  دبیر کار و فن آوری
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  کار و فن آوری
نام :  رحیم فیض بخش
ایمیل : 
سمت :  دبیر کار و فن آوری
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مهارت آموزی
نام :  کاظم فرهی نیا
ایمیل : 
سمت :  دبیر مهارت آموزی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مهارت آموزی
نام :  حسن جودکی
ایمیل : 
سمت :  دبیر مهارت آموزی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مهارت آموزی
نام :  مجتبی نجاران
ایمیل : 
سمت :  دبیر مهارت آموزی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مطالعات اجتماعی
نام :  بهروز محمد زاده
ایمیل : 
سمت :  دبیر مطالعات اجتماعی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مطالعات اجتماعی
نام :  رضا عزیزی
ایمیل : 
سمت :  دبیر مطالعات اجتماعی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مطالعات اجتماعی
نام :  رضا ستاریان
ایمیل : 
سمت :  دبیر مطالعات اجتماعی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مطالعات اجتماعی
نام :  علیرضا ناظم اارعا یا
ایمیل : 
سمت :  دبیر مطالعات اجتماعی
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  پایه هفتم و هشتم


گروه :  ورزش
نام :  علی مشهدی عزیزی
ایمیل : 
سمت :  دبیر ورزش
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  ورزش
نام :  جواد قادری
ایمیل : 
سمت :  دبیر ورزش
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  هنر
نام :  رحیم فیض بخش
ایمیل : 
سمت :  دبیر هنر
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  هنر
نام :  علیرضا ناظم اارعا یا
ایمیل : 
سمت :  دبیر هنر
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :  پایه هفتم و هشتم


گروه :  سرایدار و خدمتگزار
نام :  صفر علی جلمبادانی
ایمیل : 
سمت :  سرایدار و خدمتگزار
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  خدمتگزار
نام :  هما نادری
ایمیل : 
سمت :  خدمتگزار
تلفن : 
تحصیلات : 
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات :