کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
 

                                      تربیت و یادگیری برای زندگی بهتر 

صفحه موفقیت

ذکر روزهای هفته

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

تنها با ياد خدا دلها آرامش مي‌يابد

 

قرآن كتاب هدايت، بشارت و معجز

 

قرآن

کتاب هدایت

بشارت و معجز

پایگاه جامع

قرآن کریم

لینک تصویر زیر

 

تقویم و مناسبت ها
اوقات شرعی ( به افق تهران )
آمار سایت
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  28 نفر
تعداد بازدید :  540506 نفر
سوالات و کلید های امتحان

 

برنامه امتحانات نوبت دوم خرداد ماه 1397 

به همراه کلید سوالات که در پایان هرروز امتحان قابل دانلود    میباشد
 
تاریخ امتحان

پایه نهم 

8صبح

پایه هشتم

9/30 صبح 

پایه هفتم

11صبح

1397/03/01

قرآن

ریاضی

پیام های  آسمانی

1397/03/02

انشاء

آموزش قرآن

قرآن

1397/03/05

ریاضی

زبان انگلیسی

ریاضی

1397/03/07

پیام های آسمانی

پیام های آسمانی

عربی

1397/03/09

زبان انگلیسی

عربی

زبان انگلیسی

1397/03/13

علوم

علوم تجربی

علوم تجربی

1397/03/19

عربی

مطالعات اجتماعی 

مطالعات اجتماعی

1397/03/20

املاء

انشاء

انشاء

1397/03/22

مطالعات اجتماعی

 

املاء فارسی

املاء فارسی

1397/03/23

دفاعی 

 

تفکرو سبک زندگی 

تفکروسبک زندگی 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانات نوبت اول دیماه ماه 1396 

به همراه کلید سوالات که در پایان هرروز امتحان قابل دانلود        میباشد

تاریخ امتحان

پایه نهم 

8صبح

پایه هشتم

9/30 صبح 

پایه هفتم

11صبح

1396/10/09

علوم تجربی

علوم تجربی

علوم تجربی

1396/10/10

قرآن

قرآن

قرآن

1396/10/11

مطالعات اجنماعی 

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

1396/10/12

املاء فارسی

املاء فارسی

املاء فارسی

1396/10/13

عربی

عربی

عربی

1396/10/16

ریاضی

ریاضی

ریاضی

1396/10/17

انشاء فارسی

انشاء فارسی

انشاء فارسی

1396/10/18

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

1396/10/19

آمادگی دفاعی

تفکروسبک زندگی

تفکروسبک زندگی

1396/10/20

دینی

دینی

دینی

 1396برنامه امتحانات نوبت دوم خرداد ماه                       

       به همراه کلید سوالات که در پایان هر امتحان قابل دانلود        میباشد 

تاریخ امتحان

پایه نهم 

8صبح

پایه هشتم

8 صبح 

پایه هفتم

10صبح

1396/03/02

پیام های آسمانی

پیام های آسمانی

پیام های آسمانی

1396/03/06

ریاضی

ریاضی

ریاضی

1396/03/07

آموزش قرآن

آموزش قرآن

آموزش قرآن

1396/03/09

عربی

عربی

عربی

1396/03/10

انشاء فارسی

انشاءفارسی

انشاءفارسی

1396/03/13

علوم تجربی

علوم تجربی

علوم تجربی

1396/03/16

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

1396/03/17

املای فارسی

املای فارسی

املای فارسی

1396/03/20

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

1396/03/22

آمادگی دفاعی

تفکر و سبک زندگی

تفکر و سبک زندگی

     

 

  

1395برنامه امتحانات نوبت اول دیماه                      

 

       به همراه کلید  سوالات که در پایان هر امتحان قابل دانلود میباشد 

تاریخ امتحان

پایه هفتم 

10صبح

پایه هشتم

8 صبح 

پایه نهم

8صبح

1395/10/04

علوم تجربی

علوم تجربی

علوم تجربی

1395/10/05

قرآن

قرآن

قرآن

1385/10/06

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

1395/10/07

املاء فارسی

املاء فارسی

املاء فارسی

1395/10/08

عربی 

عربی

عربی

1395/10/11

ریاضی

ریاضی

ریاضی

1395/10/12

انشاء فارسی

انشاء فارسی

انشاء فارسی

1395/10/13

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

1395/10/14

تفکر وسبک زندگی

تفکر وسبک زندگی

دفاعی

1395/10/15

دینی

دینی

دینی

1395/10/18

ادبیات

ادبیات

ادبیات

 


کلید سوالات امتحانات  میان نوبت اول

آبان ماه 95

                 که در روزبعد ازهرامتحان در دسترس میباشد

                میتوانید با کلیک روی حرف کلید , پاسخ های

                            امتحان مربوطه را دانلود فرمایید

تاریخ نام درس  پایه هفتم  پایه هشتم  پایه نهم
95/08/17 مطالعات کلید کلید کلید
95/08/18 زبان کلید کلید کلید
95/08/19 دینی کلید کلید کلید
95/08/22 ریاضی کلید کلید کلید
95/08/23 عربی کلید کلید کلید
95/08/25 علوم کلید کلید کلید

    

 

 

 

 

 

کلید سوالات امتحانات  نوبت دوم پایه نهم

                 که درپایان روزهرامتحان در دسترس میباشد

                میتوانید با کلیک روی حرف کلید , پاسخ های

                          امتحان مربوطه را دانلود فرمایید

         پایه نهم                  مواد درسی     تاریخ امتحان 
کلید پیامهای آسمانی 1395/02/29
کلید  ریاضی  1395/03/01
کلید  عربی 1395/03/03
کلید املاء فارسی 1395/03/05
کلید  علوم تجربی  1395/03/08
کلید  آموزش قرآن  1395/03/09
 مهارت های نوشتاری  1395/03/10
کلید مطالعات  اجتماعی  1395/03/12
کلید زبان انگلیسی  1395/03/16
کلید آمادگی دفاعی  1395/03/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

کلید سوالات امتحانات  نوبت دوم پایه هشتم

                   که درپایان روزهرامتحان در دسترس میباشد

                 میتوانید با کلیک روی حرف کلید , پاسخ های

                          امتحان مربوطه را دانلود فرمایید

         پایه هشتم                  مواد درسی     تاریخ امتحان
کلید پیامهای آسمانی 1395/02/29
کلید  ریاضی  1395/03/01
کلید  املاء فارسی 1395/03/03
کلید عربی 1395/03/05
کلید  علوم تجربی  1395/03/08
کلید  آموزش قرآن  1395/03/09
 مهارت های نوشتاری  1395/03/10
کلید مطالعات  اجتماعی  1395/03/12
کلید زبان انگلیسی  1395/03/16
کلید تفکر و سبک زندگی  1395/03/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------

کلید سوالات امتحانات  نوبت دوم پایه هفتم

                 که درپایان روزهرامتحان در دسترس میباشد    

                میتوانید با کلیک روی حرف کلید , پاسخ های

                          امتحان مربوطه را دانلود فرمایید

         پایه هفتم                  مواد درسی      تاریخ امتحان 
کلید پیامهای آسمانی 1395/02/29
کلید  ریاضی  1395/03/01
کلید عربی  1395/03/03
کلید املاء فارسی 1395/03/05
کلید  علوم تجربی  1395/03/08
کلید  آموزش قرآن  1395/03/09
 مهارت های نوشتاری  1395/03/10
کلید مطالعات  اجتماعی  1395/03/12
کلید زبان انگلیسی  1395/03/16
کلید تفکر و سبک زندگی  1395/03/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید امتحان ریاضیات میان نوبت دوم

پایه نهم

 1395/01/31

برگزار شد

      کلید نهم

 

کلید امتحان ادبیات میان نوبت دوم

 1395/01/29

برگزار شد

کلید هفتم       کلید هشتم         کلید نهم

 

کلید سوالات امتحانات میان نوبت دوم

که درپایان روزهرامتحان در دسترس میباشد

میتوانید با کلیک روی حرف کلید , پاسخ های

امتحان مربوطه را دانلود فرمایید

 

   پایه  نهم             پایه هشتم          پایه هفتم                   مواد درسی     تاریخ امتحان 
کلید کلید کلید دینی 1395/01/18
کلید کلید کلید  ریاضی  1395/01/21
کلید کلید کلید  عربی 1395/01/22
کلید کلید کلید  املاء 1395/01/23
کلید کلید کلید  زبان  1395/01/24
کلید کلید کلید  مطالعات اجتماعی  1395/01/25
کلید کلید کلید  علوم تجربی  1395/01/28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید سوالات امتحانات  نوبت اول

دی ماه 1394

که درپایان روزهرامتحان در دسترس میباشد

میتوانید با کلیک روی حرف کلید , پاسخ های

امتحان مربوطه را دانلود فرمایید

 

   پایه  نهم             پایه هشتم     پایه هفتم         تاریخ امتحان 

 ریاضیات

کلید

ریاضیات

کلید

 ریاضیات

کلید

 1394/10/12

قرآن 

کلید

 قرآن

کلید

قرآن

 کلید

1394/10/13

 مطالعات اجتماعی

 کلید

 مطالعات اجتماعی

کلید

مطالعات اجتماعی  

کلید

1394/10/14

 آیین نگارش

-------

 تفکروسبک زندگی

 کلید

 تفکروسبک زندگی

 کلید

1394/10/15

 زبان انگلیسی

کلید

  زبان انگلیسی

کلید

 زبان انگلیسی

کلید

1394/10/16

 علوم تجربی

کلید

 علوم تجربی

کلید

 علوم تجربی

 کلید

 1394/10/19

 املاء فارسی

کلید

 املاء فارسی

 کلید

 املاء فارسی

کلید

 1394/10/20

 پیام های آسمان

 کلید

 پیام های آسمان

 کلید

پبام های آسمان

کلید

1394/10/21

 عربی

 کلید

 عربی

کلید

 عربی

کلید

1394/10/22

 دفاعی

 کلید

 آیین نگارش

 ---------

آیین نگارش

---------

1394/10/23

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کلید امتحان ادبیات نوبت اول

 دوم دیماه1394

برگزار شد

کلید هفتم       کلید هشتم         کلید نهم

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کلید سوالات امتحانات میان نوبت اول

که درپایان روزهرامتحان در دسترس میباشد

میتوانید با کلیک روی حرف کلید , پاسخ های

امتحان مربوطه را دانلود فرمایید

 

   پایه  نهم             پایه هشتم          پایه هفتم                   مواد درسی     تاریخ امتحان 
 کلید  کلید  کلید علوم   1394/08/23
کلید کلید کلید  املاء  1394/08/24
 کلید کلید  کلید  زبان 1394/08/25
  کلید کلید کلید  دینی 1394/08/26
کلید   کلید کلید  عربی  1394/08/27
 کلید   کلید کلید  ریاضی  1394/08/30
 کلید  کلید  کلید  مطالعات اجتماعی  1394/09/1
کلید کلید  کلید  ادبیات فارسی 1394/09/2

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

دانش آموزان عزیز

سوالات و کلید امتحان

نوبت اول

سال گذشته

دیماه 1393

دبیرستان هیات امنایی جابربن حیان

جهت دانلود 

 

       پایه هشتم          پایه هفتم                   مواد درسی   
کلید کلید  املاء دیماه 93
کلید  کلید  زبان دیماه 93
کلید کلید  دینی دیماه 93
  کلید کلید  عربی دیماه 93
  کلید کلید  ریاضی دیماه 93
 کلید  کلید  مطالعات اجتماعی دیماه 93
کلید  کلید  ادبیات فارسی دیماه 93
کلید  کلید  قرآن دیماه 93
کلید  کلید  علوم دیماه 93

بازدید: 13036