امروز : 10 مهر 1399
 
   خوش آمدگویی

به صفحه روحانیون دبیرستان جابربن حیان

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   حاج آقا کریمی وحاج آقاشاهپوری روحانی امين  در مورخ   1397/04/04
   

 

باسلام خدمت اولیا گرامی ودانش آموزان عزیز

لازم است توضیحاتی درموردفعالیت روحانیون امین مدرسه هیئت امنایی جابر خدمت شما عرض شود

دانش آموزانی که درنماز شرکت میکنندکارتی به عنوان کارت امتیازداده میشودکه پشت آن ممهورمیشود هرکارت گنجایش شش مهر دارددرپایان ماه هرکس تعداد مهرهای وی بیشتر باشد جایزه ای اهدامیشود

وتمام دانش آموزان به صورت تکی به دفترروحانی امین مراجعه میکنندوارزیابی احکام نمازوروحیات معنوی میشوند وبه آنها کارتی به عنوان کارت تصحیح داده میشود

 

 

 

 

 

 

 

افرادی که درمراجعه بعدی پیشرفت چشمگیری مخصوصا درباب احکا نماز داشته باشند به آنها کارت تعالی داده میشود که این کارت اصطلاحا جایزه بزرگ است ازخصوصیات این کارت شرکت دراردوهای خاص وشرکت این افراد درمراسمات خاص وخصوصی وامتیازاتی از این قبیل...

امیداست که باتلاش وکوشش بتوانیم درارتقاءاطلاعات دینی وعمل به آن موفق باشیم

التماس دعا

   ارسال شده توسط   حاج آقا کریمی وحاج آقاشاهپوری روحانی امين  در مورخ   1396/07/14