امروز : 26 شهريور 1398
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس عربی

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1397/03/28
   جداکننده اطلاعات سال قبل با سال جدید

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1396/07/01
   نمونه سوالت قرات ترم اول
   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1395/10/01
   نمونه سوالات عربی پایه نهم ترم اول

نمونه سوالات عربی ترم اول 

دانلود پایه نهم 1

دانلود پایه نهم 2

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1395/10/01
   اهمیت یادگیری زبان عربی

اهمیت یادگیری زبان عربی

دانلود

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1395/07/28
   نمونه سوالات عربی سال 9

نمونه سوالات عربی سال نهم 

دانلود

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1395/03/01
   نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم

نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1394/09/18
   نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1394/09/18
   صرف فعل مضارع برای پایه هشتم

کلیپ آموزشی صرف فعل مضارع پایه هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1394/08/20
   صرف فعل ماضی برای پایه ی هفتم

کلیپ آموزشی صرف فعل ماضی پایه هفتم  

دانلود

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1394/08/19
12