امروز : 01 اسفند 1398
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس عربی

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1400/03/28
   جداکننده اطلاعات سال قبل با سال جدید

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1398/07/01
   نمونه سوالت قرات ترم اول
   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1395/10/01
   نمونه سوالات عربی پایه نهم ترم اول

نمونه سوالات عربی ترم اول 

دانلود پایه نهم 1

دانلود پایه نهم 2

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1395/10/01
   اهمیت یادگیری زبان عربی

اهمیت یادگیری زبان عربی

دانلود

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1395/07/28
   نمونه سوالات عربی سال 9

نمونه سوالات عربی سال نهم 

دانلود

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1395/03/01
   نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم

نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1394/09/18
   نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1394/09/18
   سوالات کار در خانه جهت هشتمی ها

سوالات کار درخانه جهت هشتمی ها

لطفا از اینجا دانلود کنید

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1394/07/15
   تمرین فعل مضارع - کلاس هشتم

   ارسال شده توسط   گــروه عـربی  در مورخ   1393/12/22
12