امروز : 26 مهر 1400
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس ادبیات

خوش آمدید

 

   ارسال شده توسط   گروه ادبیات گروه ادبیات  در مورخ   1400/04/30
   جداکننده اطلاعات سال قبل با سال جدید

   ارسال شده توسط   گروه ادبیات گروه ادبیات  در مورخ   1398/07/01
   کلید ادبیات نهم

کلید ادبیات نهم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ادبیات گروه ادبیات  در مورخ   1395/12/01
   نمونه ادبیات هفتم

نمونه ادبیات هفتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ادبیات گروه ادبیات  در مورخ   1395/10/01
   آرایه های ادبی پایه هشتم

آرایه های ادبی هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ادبیات گروه ادبیات  در مورخ   1395/09/15
   پاسخ امتحان آبان هشتم و نهم ادبیات

برای دریافت پاسخ نامه اینجا کلیک کنید.

   ارسال شده توسط   گروه ادبیات گروه ادبیات  در مورخ   1394/08/06