امروز : 09 اسفند 1398
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس دفاعی

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گروه دفاعی گروه دفاعی  در مورخ   1397/04/30
   
   ارسال شده توسط   گروه دفاعی گروه دفاعی  در مورخ   1396/09/14
   جدا کننده اطلاعات سال های پیش با سال جاری

   ارسال شده توسط   گروه دفاعی گروه دفاعی  در مورخ   1396/07/01
   نمونه سوالات جهت ترم اول پایه نهم

باسمه تعالی

نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی پایه نهم دوره اول متوسطه

تهیه و تنظیم استاد مجیدی 

درس اول : امنیت و تهدید

1-حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در رابطه با امنیت با معنی بیان نمایید. " نعمتان مجهولتان ،الصحه و الامان " دو نعمت که قدرشان شناخته نمی شود سلامتی و امنیت است .

2- از نظر مقام معظم رهبری امنیت در جامعه موجب چه پیشرفت هایی می گردد؟ امنیت برای یک ملت جزو اساسی ترین نیازهاست ، اگر امیت باشد ، پیشرفت به وجود می آید ، علم رشد می کند ، اقتصاد شکوفایی پیدا می کند و سازندگی در جامعه ایجاد می شود.

3-یکی از مهمترین نیازهای فطری و ضروری انسان چیسـت ؟ امنیت

4- یکی از مهمترین دلایلی که باعث پیدایش شهرها شده چیست ؟ نیاز مشترک انسانها به امنیت

5-امنیت را تعریف کنید ؟ امنیت یعنی دوربودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزشهای معنوی ما وجوددارد .

6-تهدید چیست ؟ یعنی خطرات و عواملی که امنیت ما و کشور را از بین ببرد.

7-تهدیدات طبیعی را نام ببرید. زلزله ، سیل ، توفان و...

8- تهدید غیر طبیعی را نام ببرید . جنگ ها

9- تهدیدغیر طبیعی که به دست انسان صورت می گیردرا نام ببرید. 1- تهدید سخت 2- تهدید نرم

10-تهدید سخت را تعریف کنید؟ اگر کشوری ، کشور دیگر را تهدید به حمله نظامی کند در این حالت تهدید سخت است .

11- تهدید نرم را تعریف نمایید ؟ اگر کشوری ارزشها ، باورها و اعتقادات یک جامعه را مورد هدف قرار دهد تهدید نرم است .

12- هدف تهدید نرم چیست ؟ این است که یک ملت از ارزش های خود دست بردارد و به ارزش های دیگران تمایل پیدا کند.

13-چرا تهدید در مقابل امنیت قرار دارد ؟ زیرا هدف تهدید از بین بردن امنیت است  و تاثیر گذاشتن براراده ، اعتقادات و افکار دیگران به منظور تسلیم کردن آنها در برابر خواست تهدیدکنندگان است.

14 – چرا آمریکا ف ایران را به حمله نظامی و تحریم اقتصادی و... تهدید کرده است ؟ برای جلوگبری از فعالیت های صلح -آمیز هسته ای

درس دوم : تهاجم و دفاع

1- پیام امام خمینی (ره ) درزمان دفاع مردم از دین و سرزمین را بیان نمایید. امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است .

2- تهاجم چیست ؟ تهاجم به معنی شبیخون ، هجوم و حمله ی یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است .

3- آمادگی دفاعی را تعریف کنید. به هر گونه آمادگی دفاعی در مقابل تهاجم آمادگی دفاعی گفته می شود.

4- دشمن قبل از تهاجم دست به چه کارهایی می زند چرا ؟ قبل از آنکه تهاجمی صورت بگیرد ، کشور تهدیدکننده سعی می کند با ایجاد ترس میزان توان و آمادگی دفاعی آن کشور را آزمایش کند .اگر این کشور در آمادگی کامل نبود آن وقت تهاجم آغاز می شود و قبل از تهاجم دست به کارهای دیگری مانند تحریم می زند.

5-تهاجم به چند شکل صورت می گیرد ؟ دو شکل ا- تهاجم نظامی 2- تهاجم فرهنگی

6-تهاجم نظامی چیست ؟ دشمن با ابزارهای مادی مانند هواپیما ، تانک و سرباز به قصد اشغال یک کشور اقدام به حمله نظامی می کند .

7- نمونهایی از تهاجم نظامی را نام ببرید. تهاجم رژیم بعثی صدام به کشور ایران (جنگ تحمیلی هشت ساله )

8-تهاجم فرهنگی چیست ؟ دشمن با ابزارهای غیر نظامی دست به حمله می زند به وسیله ابزار و وسایل فرهنگی

9- هدف اصلی تهاجم نظامی چیست ؟ اشغال سرزمین و خاک مورد نظر است .

10 هدف اصلی تهاجم فرهنگی چیست ؟ اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم است.

11- تهاجم نظامی و فرهنگی دشمن چه مدت می باشد ؟ در تهاجم نظامی مدت معمولا کوتاه مدت و محدود است ولی در تهاجم فرهنگی بلند مدت و نامحدود است .

12- چهره ظاهری تهاجم نظامی و فرهنگی دشمن به چه صورت است ؟ در تهاجم نظامی نفرت انگیز و پرسرو صدا ولی در تهاجم فرهنگی فریبنده و جذاب است .

13-  دشمن در تهاجم نظامی و فرهنگی چگونه خودرا معرفی می کند ؟ دشمن در تهاجم نظامی با اعلام دشمنی و نفرت ولی در تهاجم فرهنگی به صورت اظهار دوستی و محبت خود را معرفی می کند.

14- ابزار تهاجم دشمن در تهاجم نظامی و فرهنگی چیست ؟ در تهاجم نظامی با ابزار توپ ، تانک ، موشک و... ودر تهاجم فرهنگی با ابزار امواج ماهواره ها ، فیلم های سینمایی و سایر رسانه ها حمله می کند.

15-آثار تهاجم دشمن در تهاجم نظامی و فرهنگی چیست ؟ آثار دشمن در تهاجم نظامی روی تلفات انسانی ، زیان های اقتصادی و... است ولی آثار تهاجم فرهنگی  موجب فساد اخلاقی ،شیوع مواد مخدر ، فرو پاشی خانواده ها و... است .

16- مکان های مورد تهاجم دشمن در تهاجم نظامی و فرهنگی را بیان نمایید. مراکز مورد حمله دشمن در تهاجم نظامی مراکز اقتصادی ، نظامی ، مرزی و ... ولی در تهاجم فرهنگی مکان هایی مانند مدارس ، دانشگاهها و مراکز فرهنگی و... می باشد.

17-خطر ناکترین تهاجم ها کدام است ؟ تهاجم فرهنگی

18-در کدام یک از تهاجم ها منجر به جنگ بین دو یا چند کشور می گردد؟ در تهاجم نظامی


19 – جنگ را تعریف نمایید. نبرد خشن و مسلحانه ای است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.

20- دلایل جنگ بین انسان های اولیه چه بود؟ به دست آوردن غنایم ، قدرت نمایی و مقابله به مثل با یکدیگر جنگ می کردند.

21 چرا جنگ امری نا خوشایند است ؟ زیرا افراد زیادی در جنگ کشته می شوند و آسیب های فراوانی به امکانات و ثروت های مادی و معنوی به هر دو طرف وارد می شود.

22- آثار و نتایج دفاع از سرزمین واعتقادات را بیان کنید . 1-  حفظ سرزمین وحراست  از ارزش های جامعه 2- زمینه بروز دلاوری جوانان را فراهم می سازد 3- باعث گسترش اخلاق جوانمردانه ، تقویت روحیه سلحشوری و ازخودگذشتگی مردم می شود.

23- هرملتی بر چه اساسی در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت می کنند ؟ بر اساس فطرت ذاتی خود و با بهره مندی از تفکر و اراده خویش در مقابل تهاجم فرهنگی ایستادگی و مقاومت می کنند .

24- قرآن کریم در مورد اهمیت دفاع چه می فرماید ؟ اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد صومعه ها ، کلیساها ، کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود ویران می شد.

25- دفاع به چه اقداماتی گفته می شود؟ دفاع به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و حراست از حیات ، اعتقادات ، سرزمین و... خود در برابرخطراتی که او را تهدید می کند ، انجام می دهد.

26-انسان مسلمان ، نوع و شیوه دفاع خود را در برابرتهدیدات متناسب با چه شرایطی انتخاب می کند؟ متناسب با شرایط زمانی ، مکانی و چگونگی خطر و... انتخاب می کند.

27- خداوند در ایه ی 249 از سوره بقره در موضوع پیروزی ملت ها چه می فرماید؟ چه بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند.

28- ادامه حیات هر ملتی در دفاع از کشورشان به چه چیزی بستگی دارد ؟ ادامه حیات هر ملتی به توانایی و اراده آن ملت در دفاع از کشورشان بستگی دارد .

29 –  چگونه ملت ایران در تهاجم وحشیانه صدام به ایران از کشورشان دفاع نمودند ؟ مردم دراین تهاجم به پا خاستند و قهرمانه از سرزمین ، شرف ، ناموس ، اعتقادات و...خود دفاع کردند و تجاوزگران را با ذلت و خواری به بیرون راندند.

 

   ارسال شده توسط   گروه دفاعی گروه دفاعی  در مورخ   1395/10/11
   یادها و خاطرات شهدا


‍ ‍ ‍ ‍  نام ها ، یادها و خاطرات

من، شهید رضا وفایی و حفظ قران‼️

 

قلندر تبریزی

قبل از عملیات بدر به همراهی بر و بچه های گزینش آموزش و پرورش آذربایجان شرقی راهی دیار خوبی ها و مهربانی ، جبهه های شرف و شرافت شدیم.

به محض رسیدن به محل استقرار لشگر 31 عاشورا در نزدیکی دزفول در گردان حبیب ابن مظاهر سازماندهی شدیم و شهید رضا وفایی اقدم که از دانشجویان رشته ادبیات فارسی دانشگاه تبریز و از اهالی مراغه بود ، به عنوان فرمانده گردان انتخاب شد.

شهید وفایی اقدم قبل از عزیمت به جبهه مسول گزینش اموزش و پرورش تبریز بود و این واحد به  گردان بچه های گزینش معروف گردید و تقریبا ارکان این  واحد نظامی همه از دست اندرکاران این نهاد انقلابی محسوب می شدند.

یکی از بچه های با صفای گزینش استان،  برادر عیسی لو عهده دار امور تغذیه و رفاه گردان شد و در همان اول کار با طرح و ابداعات خود سعی کرد که معنویات و اخلاق  را در بین بچه ها پر رنگ تر کند.

یکی از ابداعات او این بود که قبل از اینکه نیروها غذای خود را تحویل بگیرند،می بایست سوره ای از قران را که قبلا مشخص شده بود تلاوت کنند و غیر اینصورت از غذا خبری نبود.
برای این کار جزء 30 قران را در نظر گرفته بود که سوره های کوچک قران در آن جزء قرار دارد.

در روزهای اول کار راحت بود،چون اکثر سوره ها را از قبل بلد بودیم و لذا همیشه غذا نصیبمان می شد....اما هر قدر جلو می رفتیم کار مشکل می شد و می بایست وقت می گذاشتیم وسوره ای را حفظ می کردیم و الا باید با شکم گرسنه سر بر بالین می گذاشتیم.

البته پاتک زدن به آذوقه بچه ها و انبار تدارکات گاهی مشکل را حل می کرد ولی باید فکر اساسی می کردیم .

چیزی که برایم عجیب بود این بود که برخی بچه ها بدون اینکه قران را حفظ کنند ، از نظر گرفتن غذا مشکلی نداشتند ولی بعضی ها مثل من که از استراحت و بازی فوتبال هم می گذشتیم بخاطر یک یا چند تا غلط در تلاوت قران از غذا محروم می شدیم و باید برای پاتک شبانه ی غذا نقشه می کشدیم!!

روزها گذشت و سرانجام نوبت رسید به حفظ  سوره : یا ایهاالکافرون.....
هر قدر تلاش کردم نتوانستم کل سوره را حفظ کنم......ناراحتی این امر و گرسنه ماندن در شب پریشانم کرده بود

در این وانفسا اقا رضا وفایی را دیدم با ان قامت رشید و قیافه دوست داشتنی و گامهای استوار....
اقا رضا....اقا رضا !
_چیه؟ باز فکر مرخصی به  شهر به کله ات زده؟
_نه بابا....میگم چطور میشه بعضی ها قران را حفظ نمی کنند ولی برادر عیسی لو به انها سهمیه غذایی می دهد؟
_من چه بدانم...از خود بچه ها بپرس!!

برق چشماش نشان می داد که راز عملیات شکم را می داند اما نمی خواهد بروز بدهد....ولی وقتی حال نالان من را مشاهده کرد ، نتوانست دست محبتش را بر سرم نکشد و در حالت دو دلی گفت:

اقا فرامرز !! می دونی یا نه که برادرعیسی لو مشکل شنوایی داره و صدای ارام را نمی تونه بشنوه!
گفتم خب!! ارتباطش با مشکل ما چیه!؟
گفت: همین دیگه...شگرد بچه ها این است که ارام از روی قران ، سوره مربوطه را می خوانند و تایم می گدارند که ان سوره در عرض چند دقیقه خوانده می شود و بعد موقع تحویل گرفتن غذا و بعد از نثار صلواتی با صدای یلند  سعی می کنند که ان تایم را با هر آیه ای بلدند پر کنند و در اخر هم با صلواتی وانمود می کنند که تلاوت سوره تمام شده است و برادر عیسی لو هم که تایم را کنترل می کند و تلاوت آیه را نمی شنود،غذایشان را تحویل می دهد!!

بدین ترتیب با لو رفتن این شگرد،از فردا برگشتیم به زندگی عادی خود و بدون  رفتن به مکتب ، استاد صد مدرس قران شدیم!!

⭕️شهید رضا وفایی خودش با قران کاملا مانوس بود و نیازی به استفاده از این شگرد ها نداشت و نمی دانم به جز من چند نفر از این رمز آگاه شدند. 
در همان عملیات بدر ، آقا رضای  وفایی  در کنار مرادش اقا مهدی باکری به درجه رفیع شهادت نایل امد.

💥در این عملیات و سایر عملیاتها دهها نفر از گزینش گران آموزش و پرورش استان نظیر آذرآبادی حق، موسوی،تیغ زن،متفکر،خلفی و....به درجه شهادت و برخی به شرف جانبازی نایل آمدند که بجاست مسولین محترم آموزش پرورش استان به فکر راه اندازی کنگره ای در حد استانی در تجلیل از  این گزینشگران گمنام باشند که حق بزرگی بر گردن نهاد تعلیم و تربیت استان و تداوم انقلاب شکوهمند اسلامی دارند.

تهیه شده توسط استاد مجیدی 

 

   ارسال شده توسط   گروه دفاعی گروه دفاعی  در مورخ   1395/10/10