امروز : 09 اسفند 1398
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس دینی

خوش آمدید

 

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1397/04/30
   جداکننده اطلاعات سال قبل با سال جدید

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1396/07/01
   نمونه سوالات دینی نهم

سوالات دینی نهم از درس نهم تا دوازدهم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1396/02/26
   نمونه سوالات دینی هشتم

نمونه سوالات دینی هشتم از درس هفتم تا پانزدهم

دانلود
 

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1396/02/26
   نمونه سوالات دینی هفتم

نمونه سوالات دینی هفتم از درس سیزدهم تا پانزدهم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1396/02/26
   سوالات پایه هفتم

 

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1395/02/27
    سوالات متن دروس پایه هفتم و هشتم

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1395/01/16
   دروس عربی و قرآن و دینی

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1394/09/26
   

سلام خدمت دوستان عزیز این هم از نمونه سوالات دینی پایه هفتـــــــم با تشکر

 

صفحه اول

صفحه دوم

صفحه سوم

صفحه چهارم

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1394/08/16
   نمونه سوالات پایه هشتم سه درس اول

برای دریافت اینجا کلیک کنید.

   ارسال شده توسط   گروه دینی گروه دینی  در مورخ   1394/08/04