امروز : 26 مهر 1400
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس هنر 

خوش آمدید

 

   ارسال شده توسط   گروه هنر گروه هنر  در مورخ   1397/04/30
    جداکننده اطلاعات سال قبل با سال جدید

   ارسال شده توسط   گروه هنر گروه هنر  در مورخ   1396/07/01
   داستان

قابل توجه دانش آموران کلاس های هشتم یک و دو

برای دریافت متن داستان اینجا کلیک کنید

   ارسال شده توسط   گروه هنر گروه هنر  در مورخ   1395/01/22
   تمرین خوش نویسی در 15 جلسه

دریافت  15 صفحه آموزش خط تحریری  دانلود فایل

   ارسال شده توسط   گروه هنر گروه هنر  در مورخ   1394/09/15