امروز : 26 مهر 1400
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس مطالعات 

خوش آمدید

 

   ارسال شده توسط   گروه مطالعات گروه مطالعات  در مورخ   1400/04/30
   نمونه سوالات

   ارسال شده توسط   گروه مطالعات گروه مطالعات  در مورخ   1398/02/16
   نمونه سوالات

   ارسال شده توسط   گروه مطالعات گروه مطالعات  در مورخ   1398/02/15
   جداکننده اطلاعات سال قبل با سال جدید

   ارسال شده توسط   گروه مطالعات گروه مطالعات  در مورخ   1396/07/01
   نمونه سوالات هشتم

نمونه سوالات هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه مطالعات گروه مطالعات  در مورخ   1396/01/21
   نمونه سوالات مطالعات پایه نهم

نمونه سوالات مطالعات پایه نهم (با جواب)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه مطالعات گروه مطالعات  در مورخ   1396/01/14
   تمرینات نوروزی هشتم

تمرینات نوروزی هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه مطالعات گروه مطالعات  در مورخ   1395/12/22
   نمونه سئوالات پایه هشتم(شماره 1)

نمونه سئوالات شماره 1 هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه مطالعات گروه مطالعات  در مورخ   1395/09/01
   نمونه سوالات درس اول تا چهارم

   ارسال شده توسط   گروه مطالعات گروه مطالعات  در مورخ   1395/07/09
   نمونه سوالات پایه نهم

   ارسال شده توسط   گروه مطالعات گروه مطالعات  در مورخ   1395/02/25
12