امروز : 26 شهريور 1398
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس ریاضی

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1398/07/01
   نمونه سوالات کل کتاب نهم

نمونه سوالات ریاضی نهم ـ کل کتاب ـ

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1398/05/02
   پیک ریاضی نهم (کل کتاب )

پیک ریاضی  نهم (کل کتاب )

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1398/02/20
   پیک ریاضی هشتم (کل کتاب و تست دایره)

پیک ریاضی هشتم (کل کتاب و تست دایره)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1398/02/20
   

عزیزان یه دلیل شروع امتحانات میان ترم پیک ندارید . سوالات مرور فصلها سر کلاس به شما عزیزان داده می شود.

ضمن آرزوی موفقیت برای شما . . .

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1398/01/21
   

عزیزان یه دلیل شروع امتحانات میان ترم پیک ندارید . سوالات مرور فصلها سر کلاس به شما عزیزان داده می شود.

ضمن آرزوی موفقیت برای شما . . .

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1398/01/21
   تکلیف نوروزی 1398

عزیزان ضمن تبریک پشاپیش نوروز 1398 تکلیف نوروزی شما علاوه بر مرور و خواندن درسهایتان گوش کردن به حرف پدر و مادر و شاد کردن این عزیزان است.

موفق باشید....

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/12/29
   فصل خط ریاضی نهم

پیک فصل خط ریاضی نهم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/12/02
   پیک ریاضی هشتم (فصل 6 و 7)

پیک ریاضی هشتم مباحث مثلث و توان و جذر

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/12/02
   یک مجموعه سوال خووووب از اتحاد - ریاضی نهم - مخصوص دانش آموزان علاقه مند به ریاضی حل هر کدام امتیاز

یک مجموعه سوال خووووب از اتحاد - ریاضی نهم - مخصوص دانش آموزان علاقه مند به ریاضی حل هر کدام امتیاز دارد.

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/11/19
12345678910