امروز : 29 بهمن 1397
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس ریاضی

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1398/07/01
   یک مجموعه سوال خووووب از اتحاد - ریاضی نهم - مخصوص دانش آموزان علاقه مند به ریاضی حل هر کدام امتیاز

یک مجموعه سوال خووووب از اتحاد - ریاضی نهم - مخصوص دانش آموزان علاقه مند به ریاضی حل هر کدام امتیاز دارد.

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/11/19
    پیک ریاضی هشتم(نمونه سوالات درس توان وجذر )

 پیک ریاضی هشتم (نمونه سوالات  درس توان )

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/11/18
   آزمون فصل ششم ریاضی هشتم (قابل توجه عزیزان نمرات زیر 15 )

آزمون فصل ششم ریاضی هشتم (قابل توجه عزیزان نمرات زیر 15 )

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/11/18
   عزیزان هشتم و نهم این هفته پیک ندارید

عزیزان هشتم و نهم این هفته پیک ندارید .

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/11/04
   پیک ریاضی هشتم (فیثاغورس)

پیک ریاضی هشتم (فیثاغورس)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/10/27
   پیک ریاضی نهم(اتحاد مربع)

پیک ریاضی نهم(اتحاد مربع)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/10/27
   پیک ریاضی نهم

پیک ریاضی نهم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/09/29
   پیک ریاضی هشتم 97/9/29

پیک ریاضی هشتم  97/9/29

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/09/29
   پیک هشتم فصل پنجم (این هفته همین یک پیک رو دارید عزیزان)

پیک ریاضی هشتم فصل پنجم (این هفته همین یک پیک رو دارید عزیزان)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/09/21
123456789