امروز : 26 مهر 1400
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس ریاضی

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1400/07/01
   جمع بندی فصل 1 اعداد گویا

جمع بندی فصل 1 اعداد گویا

پایه هشتم

دبیر سینا قاسمی لو

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1400/02/07
   جزوه فصل ۲

پایه هشتم

دبیر سینا قاسمی لو

جزوه فصل ۲

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1400/02/05
   اثبات فرمول ها

پایه هشتم

دبیر سینا قاسمی لو

فرمولی از جذر تقریبی

۲ اثبات قطر مستطیل

همنهشتی مثلث ها

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1400/02/04
   تکالیف جمع بندی 1 تا 7

تکالیف جمع بندی 1 تا 7

تکالیف عید ۱۴۰۰

پایه هشتم

دبیر سینا قاسمی لو

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1400/02/03
   درسنامه فصل هشتم

جزوه فصل هشتم‌ آمار پایه هشتم

دبیر سینا قاسمی لو

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1400/02/02
   ویدئو آموزشی
   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1400/02/01
   جدا کننده اطلاعات سال هی قبل

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1400/01/01
   تدریس ونمونهسوالریاضی پایه نهم حشمت فلاح

تدریس ونمونه سوال ریاضی پایه نهم حشمت فلاح

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1398/12/16
   پیک فصل اول ریاضی نهم

پیک فصل اول ریاضی نهم - حل 7 صفحه اول این پیک برای دانش آموزانی از کلاسهای 901 و 902 و 903 و 904 که کتاب کار تهیه نکرده اند الزامی است.

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1398/07/16
12345678910...