امروز : 26 مهر 1400
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی ورزش

خوش آمدید

 

   ارسال شده توسط   گروه ورزش گروه ورزش  در مورخ   1400/04/30
   کسب مقام قهرمانے مسابقات شطرنج استان تهران

کسب مقام قهرمانی مسابقات شطرنج استان تهران

توسط "حسام واشقانی و شهداد تیموری

" در قسمت تیمی مدارس دوره اول متوسطه

از منطقه ۵ آموزش و پرورش سال تحصیلے ۹۹-۱۳۹۸

        " دبیرستان ھیات امنایی جابربن‌حیان

   ارسال شده توسط   گروه ورزش گروه ورزش  در مورخ   1398/11/28
   کسب مقام دوم تیمی در مسابقات دو و میدانی منطقه ۵

کسب مقام دوم تیمی در مسابقات دو و میدانی

منطقه ۵ آموزش و پرورش توسط دانش‌آموزان

"حبیبی - حاجی‌اسماعیلی - معتدل -

رفیعی - نعمت‌پور - باقری - صمدی - مشایخی"

        " دبیرستان ھیات امنایی جابربن‌حیان "

   ارسال شده توسط   گروه ورزش گروه ورزش  در مورخ   1398/11/28
   کسب مقام چهارم رشته پرتاب وزنه

   ارسال شده توسط   گروه ورزش گروه ورزش  در مورخ   1398/11/25
   کسب مقام پنجم تیمی در رشته تنیس روی میز

   ارسال شده توسط   گروه ورزش گروه ورزش  در مورخ   1398/11/20
    کسب مقام قهرمانے مسابقات شطرنج استان تهران

کسب مقام قهرمانی مسابقات شطرنج استان تهران

توسط " شهداد تیموری "

در قسمت انفرادی مدارس دوره اول متوسطه

- از منطقه ۵ آموزش و پرورش سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

        " دبیرستان ھیات امنایی جابربن‌حیان "

   ارسال شده توسط   گروه ورزش گروه ورزش  در مورخ   1398/11/12
   

   ارسال شده توسط   گروه ورزش گروه ورزش  در مورخ   1398/11/06
   منتخب منطقه ۵ در تیم والیبال استان تهران

انتخاب دانش‌آموزان "پارسا یغمائیان" و "علی عباس‌زاده"

از دبیرستان هیات امنایی جابربن‌حیان را به عنوان

منتخب منطقه ۵ در تیم والیبال استان تهران تبریک می‌گوییم.

        " دبیرستان ھیات امنایی جابربن‌حیان "

   ارسال شده توسط   گروه ورزش گروه ورزش  در مورخ   1398/11/05
   شرکت در مسابقات بسکتبال منطقه 5 آموزش و پرورش

   ارسال شده توسط   گروه ورزش گروه ورزش  در مورخ   1398/11/04
   کسب مقام قهرمانے مسابقات شطرنج استان تهران

کسب مقام قهرمانے مسابقات شطرنج استان تهران

توسط "حسام واشقانے و شهداد تیمورے"

در قسمت تیمے مدارس دوره اول متوسطہ -

از منطقہ ۵ آموزش و پرورش سال تحصیلے ۹۹-۱۳۹۸

        " دبیرستان ھیات امنایی جابربن‌حیان "

   ارسال شده توسط   گروه ورزش گروه ورزش  در مورخ   1398/10/08
123