امروز : 26 مهر 1400
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس زبان

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1400/04/30
   کاربرگ پایه نهم آقای رضی

کاربرگ  پایه نهم

آقای رضی

کاربرگ درس اول پایه نهم

کاربرگ درس دوم پایه نهم

کاربرگ درس سوم پایه نهم

کاربرگ درس چهارم پایه نهم

کاربرگ درس پنجم پایه نهم

کاربرگ درس ششم پایه نهم

 

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1399/01/23
   لغت و گرامر پایه نهم آقای رضی

لغت و گرامر پایه نهم

آقای رضی

لغت و گرامر درس اول
⭕️ پایه نهم

لغت و گرامر درس دوم
⭕️ پایه نهم

لغت و گرامر درس سوم  
⭕️ پایه نهم

لغت و گرامر درس چهارم   
⭕️ پایه نهم

لغت و گرامر درس پنجم
⭕️ پایه نهم

لغت و گرامر درس ششم
⭕️ پایه نهم

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1399/01/23
   ضمایر مفعولی درس ششم پایه نعم آقای رضی

ضمایر مفعولی درس ششم پایه نهم

آقای رضی

ضمایر مفعولی درس ششم
 پایه نهم
قسمت اول

ضمایر مفعولی درس ششم
 پایه نهم
قسمت دوم 

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1399/01/23
   کاربرگ پایه هشتم آقای رضی

کاربرگ پایه هشتم

آقای رضی

کاربرگ درس اول

کاربرگ درس دوم

کاربرگ درس سوم

کاربرگ درس چهارم

کاربرگ درس پنجم

کاربرگ درس ششم

کاربرگ درس هفتم

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1399/01/23
   جزوه زبان انگلیسی پایه هفتم_نهم آقای رضی

جزوه زبان انگلیسی  پایه هفتم_نهم

آقای رضِی

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1399/01/23
   Vocabulary اقای رضی

Vocabulary 

آقای رضی

 

💢Vocabulary
⭕️Haft seen table.

🍀Oleaster"dried fruit"        سنجد                         
🍀Hafiz                                  حافظ
🍀Sumac                               سماق
🍀Goldfish                      ماهی قرمز
🍀Garlic                                    سیر
🍀Sweet pudding                  سمنو
🍀Vinegar                              سرکه
🍀Mirror                                  آئینه
🍀Apple                                  سیب
🍀Painted Eggs       تخم مرغ رنگی
🍀Coin                                     سکه
🍀Sprouts                               سبزه
🍀Hyacinth                            سنبل

 

 

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1399/01/07
   

پیک نوروزی

پایه 7

استاد رضی

پیک نوروزی

پایه 8

استاد رضی

پیک نوروزی

پایه 9

استاد رضی

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1399/01/07
   لغات درس ششم پایه نهم اساد رضی

💢لغات درس ششم
⭕️ پایه نهم

 استاد رضی

🔺Health  • • • سلامتی
🔻 Injuries   • • • جراحات
🔺 ankle  • • • قوزک پا
🔻 leg • • •  پا
🔺 take care • • •  مراقبت کردن
🔻 advice  • • •  راهنمایی کردن
🔺 Sure   • • • مطمئن
🔻 give me  • •  به من بدهید
🔺 aid   • • •  کمک
🔻 participate  • • •  شرکت کردن
🔺 stay • • •  ماندن
🔻 twisted  • • •  پیچ خورده
🔺 broke   • • •  شکسته
🔻 hurt • • •   صدمه زدن
🔺 cut • • • بریدن
🔻 finger  • • • انگشت
🔺 accident  • • • تصادف
🔻 head  • • • سر
🔺 Burn  • • • سوزاندن
🔻 hit  • • •  اصابت
🔺 bleeding  • • • خون ریزی
🔻 knee  • • •  زانو
🔺 bruise  • • • کبودی
🔻 wound  • • •  زخم
🔺 stick plaster  • • • چسب زخم
🔻invite  • • • دعوت کردن
🔺cookie  • • • کلوچه
🔻 crying • • •  گریان
🔺 environment  • • • محیط
🔻 pleasant  • • •  دلپذیر
🔺 fell  • • • گذشته فعل افتادن
🔻 firefighter  • • • آتش نشان

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1399/01/07
   

استاد رضی

درس ششم
 پایه نهم
 صفحه های ٩۶ تا ٩٩

درس ششم
 پایه نهم
 صفحه های ١٠٠ تا ١٠٣

 درس ششم
 پایه نهم
 صفحه های  ١٠٣ تا ١٠٧

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1399/01/07
12345678