امروز : 26 مهر 1400
 
   اردوی تفریحی ورزشی اردوگاه شهید رجایی رامسر تابستان 95

 

شرکت دانش آموزان

دبیرستان هیات امنایی جابربن حیان

در اردوی تفریحی ورزشی اردوگاه شهید رجایی رامسر

تابستان95

زیر نظر مربیان پرورشی دبیرستان

جناب آقای حسین رجبفردی

جناب آقای محمد قاسم اسماعیلی

   ارسال شده توسط    در مورخ   1395/04/29