دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز پایه هفتم و هشتم
با سلام و احترام؛
با عنایت به اهمیت و ضرورت غربال گری شناختی دانش آموران و ارائه خدمات ارتقایی، حمایتی-درمانی در مدارس و مراکز مشاوره به دانش آموزان نیازمند خدمات راهنمایی و مشاوره، اجرای پایلوت “آزمون سلامت روان” در تمامی مدارس به شرح زیر در سامانه My.medu.ir انجام می شود.