دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

اولیای محترم دبیرستان جابربن حیان
ضمن سلام و تشکر از همراهی شما عزیزان به اطلاع می رساند توزیع کارنامه نوبت اول سال تحصیلی جاری، طبق جدول زمان بندی فوق صرفا به اولیای محترم دانش آموزان انجام خواهد شد.
با توجه به شرایط مدرسه، در هنگام مراجعه ضروری است نسبت به تسویه حساب کامل هزینه خدمات فوق برنامه و سایر تعهدات مربوطه اقدام نمائيد.