دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

قابل توجه دانش آموزان پایه هفتم و هشتم
دانش آموزان کنونی دبیرستان جابربن حیان( پایه هفتم وهشتم) که در سال تحصیلی آینده در مدرسه استمرار تحصیل خواهند داشت، لازم است از طریق تکمیل نمودن فرم ذیل، اطلاعات خود را به روز نموده و تمایل اولیه خود به ادامه تحصیل در مدرسه را اعلام نمایند.
لازم به ذکر است پس از بررسی روند آموزشی و تربیتی دانش آموزان در سال تحصیلی جاری، دعوتنامه جهت تحویل کارنامه پایانی و روند استمرار تحصیل دانش آموزان ارایه خواهد شد.
تکمیل فرم ذیل و تایید کامل آیین نامه های جدید مدرسه برای استمرار تحصیل در این مدرسه ضروری می باشد.
https://survey.porsline.ir/s/a7rugIS
با توجه به مشکلات ایاب و ذهاب برای برخی دانش آموزان و ممنوعیت داشتن تلفن همراه برای ایشان و اهمیت رعایت سایر موارد انضباطی مندرج در آیین نامه( از قبیل استفاده از لباس فرم، آراستگی ظاهر، تاخیر و غیبت و …)، توصیه می شود تدابیر لازم به منظور جابجایی مدرسه در موارد خاص و مطابق با شرایط مدنظر خانواده های محترم صورت پذیرد.
ستاد ثبت نام دبیرستان ھیات امنایی جابربن‌حیان