دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

? اطلاعیه

? بدینوسیله به اطلاع شما عزیزان می رسانیم لینک ثبت نام جهت آموزش حضوری (٢٠ الی ٢۴ آذر) فردا ساعت ١٠صبح در کانالهای ارتباطی و وب سایت مدرسه قرار خواهد گرفت.

⚠️ اولویت حضور با دانش آموزانی است که زودتر نسبت به تکمیل فرم اقدام نموده و همچنین در هفته جاری در مدرسه حضور نداشته اند.