دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

? اطلاعیه

? با توجه به آغاز کلاس های فوق برنامه از هفته جاری (با تغییرات خاص اعمال شده در برنامه)، حضور منظم و پیوسته دانش آموزان در کلاس ها مورد تأکید است.

⚠️ همچنین حضور دانش آموزانی که در آزمون های نوبت اول نمرات کمتر از ١۵ کسب کرده اند در کلاس های فوق برنامه ضروری می باشد و وضعیت غایبین رسیدگی و در ارزشیابی آنان در نیم سال دوم اعمال خواهد شد.