دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

دانش آموزان عزیز و گرامی

? جهت ثبت نام اولیه دانش آموز در کلاسهای فوق برنامه، لطفا به لینکهای ذیل سریعا مراجعه نمایید:

?لینک ثبت نام پایه هفتم: https://survey.porsline.ir/s/rCv7FT7

?لینک ثبت نام پایه هشتم: https://survey.porsline.ir/s/2gLxO80

?لینک ثبت نام پایه نهم: https://survey.porsline.ir/s/3KEzopq

? تذکرات مهم:
?۱. امکان ثبت نام تا صبح روز چهارشنبه ۱۷ فروردین وجود دارد.
?۲. امکان تغییر برنامه و کلاسهای انتخاب شده پس از ثبت نام وجود نخواهد داشت، لذا در تکمیل فرم دقت نمایید.
?۳. کلاسهای فوق برنامه تا پایان اردیبهشت به صورت حضوری از ساعت ۱۲:۴۰ الی ۱۳:۵۰ در مدرسه برگزار خواهد شد‌.
?۴. حضور منظم و قطعی دانش آموزان در کلاسها بدون تاخیر و غیبت پس از ثبت نام داوطلبانه الزامی می باشد.

⚠️ شرکت در کلاس ها هزینه اضافی در بر نخواهد داشت.