دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

? گزارش تصویری بازدید نماینده آموزش و پرورش از مدرسه

? روز دوشنبه ٣٠ آبان ماه جناب آقای کلانی کارشناس مسئول محترم مقطع متوسطه به نمایندگی از طرف اداره آموزش و پرورش منطقه ۵ از مدرسه و شرایط بازگشایی مدرسه بازدید به عمل آوردند و مجوز حضور دانش آموزان را از ۶ آذر صادر نمودند.