دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

با سلام و ضمن قدرشناسي از همراهي اولياي محترم و دانش آموزان عزيز بدينوسيله به پیوست، برنامه بخش کتبی آزمون های پایان نیم سال دوم سال تحصیلی ١۴٠٢_١۴٠١ دبیرستان جابربن حیان را به اطلاع مي رسانيم.
محتوای این آزمون ها از تمام کتاب درسی مربوطه خواهد بود.
حضور تمام دانش آموزان در آزمون ها الزامی می باشد و برای غائبین نمره صفر لحاظ خواهد شد.
ساعت شروع تمام آزمون ها رأس ساعت ٨ صبح خواهد بود و حضور دانش آموزان قبل از ساعت ٧:۴۵ الزامی می باشد.
با آرزوی موفقیت برای فرزندان عزیزمان