دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

???????????????

? اولیای گرامی، دانش‌آموزان عزیز
با سلام و آرزوی سلامتی برای یکایک شما عزیزان، به پیوست برنامه امتحانات پایان نیم سال اول، به حضورتان ارسال می گردد.

? آزمون ها به صورت حضوری و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می گردد.

? کلیه فعالیت های آموزشی و تربیتی مدرسه، در طول برگزاری امتحانات هماهنگ پایانی ( ۴ الی ٢٠ دی ماه‌) تعطیل می باشد.

? لطفا به ساعت برگزاری هر آزمون توجه فرمایید.

      ?  موفق و سربلند باشید?